Wiadomości z Japonii

Japonia wprowadza nowe przepisy dotyczące cudzoziemców

Nowelizacja ustawy imigracyjnej budzi emocje wśród cudzoziemców mieszkających w Japonii. Poprawka uchyla zezwolenia na pobyt stały (Permanent Residency) dla cudzoziemców za zaległości podatkowe


>>> Sprawdź japońskie słownictwo do tego tematu na poziomach JLPT N3, N2 i N1 – pod artykułem na dole strony.

Permanent Residency, czyli Święty Graal imigrantów w Japonii

Stały pobyt (Permanent residency) to jeden z najbardziej pożądanych statusów imigracyjnych w Japonii. Dotychczas status ten pozwalał na nieograniczony czasowo pobyt, prawo do pracy w dowolnym sektorze, oraz uproszczony proces wjazdu i wyjazdu z Japonii. Stały rezydent nie musiał odnawiać wizy ani obawiać się jej wygaśnięcia, co dawało większą swobodę niż posiadanie wizy ograniczonej czasowo.

Aby ubiegać się o stały pobyt, obcokrajowcy muszą spełnić szereg wymagań, takich jak ciągłe zamieszkanie w Japonii przez 10 lat. Jednak dla niektórych kategorii, takich jak osoby z wybitnymi osiągnięciami lub małżonkowie obywateli japońskich, okres ten może być krótszy. Poza tym, konieczne jest także posiadanie stabilnego źródła dochodu oraz brak przeszłości kryminalnej.

Proces uzyskania stałego pobytu jest skomplikowany i wymaga starannego przygotowania dokumentów oraz przejścia przez szczegółową weryfikację. Wnioskodawcy muszą przedstawić dowody na swój wkład w społeczeństwo japońskie, takie jak regularne opłacanie podatków oraz ubezpieczenia społecznego. Obecnie sam proces czekania na decyzję o przyznaniu „PR” trwa około 14 miesięcy.

Posiadanie statusu stałego rezydenta nie oznacza pełni praw obywatelskich, takich jak prawo do głosowania, ale oferuje wiele zbliżonych do nich przywilejów, co czyni ten status niezwykle cennym dla wielu imigrantów.

Już-nie-Stały Pobyt?

Według planów, Ustawa o kontroli imigracji będzie miałą zawierać nowy przepis ułatwiający cofnięcie cudzoziemcom zezwolenia na stały pobyt w Japonii.   

Nowelizacja wprowadzi możliwość cofnięcia pozwolenia na stały pobyt w przypadkach umyślnego niepłacenia podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne, a także za popełnienie określonych przestępstw, takich jak włamanie czy spowodowanie obrażeń.

Japoński rząd podkreśla, że okoliczności takie jak choroba lub obniżenie dochodów nie podlegają temu przepisowi.

Jeśli zezwolenie na stały pobyt danej osoby zostanie cofnięte, zostanie ono zmienione w zezwolenie na pobyt czasowy bez ograniczeń co do dziedziny pracy.

Sprzeciw cudzoziemców i organizacji pozarządowych

15 stycznia Ippei Torii, współprzewodniczący organizacji non-profit Krajowa Sieć Solidarności z Migrantami, przekazał urzędnikom Agencji Imigracyjnej petycję z 49 947 podpisami, sprzeciwiając się cofaniu zezwoleń na stały pobyt.

Posiadacze pozwolenia na stały pobyt mają obawy, że zmiana ta będzie wykorzystywana na ich niekorzyść. Przykłady? Znane są przeszłe przypadki dyskusyjnych wypadków z udziałem roweru, które według opinii japońskich rezydentów, częściej rozsądzane były na niekorzyść cudzoziemca. Poza tym, od japońskiej strony do cudzoziemców nie posiadających wykupionego ubezpieczenia drogowego kierowane bywały też żądania wypłaty pokaźnych sum zadośćuczynienia.

Dotychczas najdotkliwszą konsekwencją wypadku rowerowego były ewentualne obrażenia, sprawy sądowe i żądania dużych kwot odszkodowania. Obecnie może to zostać też wykorzystane jako argument umożliwiający cofnięcie stałego pobytu przez „spowodowanie obrażeń”.

Źródło: wiadomości Asahi, Nikkei, Reddit

 

Japońskie słówka na temat

 1. 外国人労働者 (がいこくじんろうどうしゃ) – zagraniczny pracownik
 2. 受け入れ (うけいれ) – przyjęcie, akceptacja
 3. 入管難民法 (にゅうかんなんみんほう) – ustawa o kontroli imigracji i uchodźców
 4. 改正案 (かいせいあん) – projekt nowelizacji
 5. 永住許可 (えいじゅうきょか) – pozwolenie na stały pobyt
 6. 取り消し (とりけし) – cofnięcie, anulowanie
 7. 不安 (ふあん) – niepokój
 8. 逆行 (ぎゃっこう) – krok wstecz
 9. 支援者 (しえんしゃ) – zwolennik, osoba wspierająca coś
 10. 署名 (しょめい) – podpis
 11. 税金 (ぜいきん) – podatek
 12. 社会保険料 (しゃかいほけんりょう) – składki na ubezpieczenie społeczne
 13. 住居侵入 (じゅうきょしんにゅう) – wtargnięcie, włamanie do mieszkania
 14. 傷害 (しょうがい) – obrażenia
 15. 罪 (つみ) – przestępstwo, wykroczenie
 16. 規定 (きてい) – przepis, regulacja
 17. 通報 (つうほう) – zgłaszanie
 18. 事情 (じじょう) – okoliczności
 19. 定住者 (ていじゅうしゃ) – stały mieszkaniec